HC Nuenen en HTC Son onderzoeken samenwerking op heren1 en jongenslijn

20-4-2018  |  

De KNHB onderkent al enige tijd het teruglopend aantal jongens/heren binnen verenigingen. Ook binnen onze verenigingen is deze trend al enige tijd merkbaar en wordt het een steeds grotere uitdaging jongens (op hun eigen niveau) te laten hockeyen. Om hockey voor jongens op de lange termijn te kunnen garanderen, hebben we besloten met HTC Son te gaan onderzoeken of we de handen ineen kunnen slaan.

Pilot voor twee jaar
Op dit moment voeren we oriënterende gesprekken over een mogelijke samenwerking op de heren/jongenslijn. De intentie is om -als de samenwerking geëffectueerd wordt- in een pilot van twee jaar te ervaren of de samenwerking voor beide clubs werkbaar is. Afhankelijk van de ervaringen bij beide clubs zullen we daarna over de voortgang beslissen. Direct betrokkenen, spelers en trainers H1 en technische commissieleden, worden stapsgewijs bij dit proces betrokken.

Voortbestaan H1 & krachten bundelen jongenslijn
In eerste instantie zal de samenwerking betrekking hebben op de heren standaardteams van Son en Nuenen. We gaan de pilot aan om tot een gezamenlijk H1 te komen en daarmee het voortbestaan van Heren1 voor Nuenen en Son veilig te stellen. Voor de jeugdteams gaan we in verband met de onderliggende aantallen geen teams combineren. Wel zoeken we naar mogelijkheden om trainingen te combineren, talententrainingen op te zetten, gezamenlijke clinics voor de jongste jeugd te organiseren of een gecoördineerde aanpak te ontwikkelen voor jongste jeugd trainingen. We zullen ons inzetten om onze krachten op de jongenslijn te bundelen . Uiteraard wordt in de onderzoeksfase ook hier input gevraagd van technische commissieleden van beide clubs, om zoveel mogelijk ideeën op dit onderwerp te kunnen bundelen.

Hoe verder?
Medio mei zullen we over de voortgang van deze mogelijke samenwerking tussen Son en Nuenen verder informeren. Bij beide clubs zullen we de plannen zodra die concreter zijn, voorleggen aan de algemene ledenvergadering.

Namens HC Nuenen en HTC Son

Wiel Bloemen voorzitter HC Nuenen, Hein-Jan Broens voorzitter HTC Son

 
 

terug naar vorige scherm
Kies team
Sponsoren
Bordsponsor
Social media
Instagram account van HTC Son

1 Facebook logo Facebook logo