Uitnodiging aan alle leden, ereleden, leden van verdienste en ouders van jeugdleden

7-4-2021  |  

Uitnodiging aan alle leden, ereleden, leden van verdienste en ouders van jeugdleden

voor de Algemene Ledenvergadering op 15 april 2021 om 20:00 uur in het

clubhuis.

 

ALLE LEDEN enWETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS VAN JEUGDLEDEN hebben toegang

tot de vergadering, ook de jeugdleden zelf.

 

Alle seniorleden, juniorleden, ereleden en leden van verdienste hebben stemrecht, met dien verstande dat de stem van een minderjarig lid, dus geboren na 15 april 2003, slechts kan worden uitgebracht door diens wettelijke vertegenwoordiger.

 

De gehele procedure van stemmen en telling der stemmen staat in artikel 16 van de statuten, die je op de site kan vinden.

 

De agenda treft u hierbij aan. Overige stukken worden 14 dagen voor de ALV op de site, achter uw inlogcode, geplaatst. Wilt u nog een agendapunt toevoegen, dat kan door de secretaris te mailen!

 

Dit jaar zal de ALV ONLINE plaatsvinden en via Teams verlopen. U kunt zich met vermelding van e-mailadres uiterlijk tot 14 april bij mij aanmelden via [email protected]


 Bijlage: AgendaALV15042021new.pdf
 
 

Reageren op het nieuws?
reactie
lidnummer
wachtwoord
 
terug naar vorige scherm
Kies team
Sponsoren
Bordsponsor
Social media
Instagram account van HTC Son

1 Facebook logo Facebook logo